Kedvencekc
PénztárBPénztárb
Calze BC logo
A regisztráció törléséhez kattintson a Regisztráció törlése gombra!

Regisztráció törlése

A Lucido Kft. az ügyfelek adatainak kezelése során az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos törvényi előírások betartásával jár el. 

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1998. január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek, továbbá a illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. figyelembe vételével készült.

  1. Személyes adatok jogalapja, kezelése, védelme

A Lucido Kft. kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, e-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatások biztosításához, legfőképpen a weboldalon történő vásárlást igazoló számla kibocsátásához, küldeménye eljuttatásához, továbbá megrendeléséhez szükséges kapcsolattartáshoz van szükségünk. Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához.  Az adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy kizárólag a Lucido Kft. munkavállalói, míg a személyes adatokat a társasággal szerződésben álló és a küldeményeket kiszállító Magyar Posta Zrt., továbbá a webáruház üzemeltetését ellátó Netgo.hu Kft. ismerheti meg. A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően a társaság csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A Lucido Kft. mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására.

  1. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Lucido Kft. által kezelt személyes adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Lucido Kft. adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: Lucido Kft. 1163 Budapest, Kövirózsa u.8/B. valamint a lucidokft@gmail.com e-mail címen.

  1. Direkt Marketing

A Lucido Kft. nem küld kéretlen levelet látogatóinak. Amennyiben Ön kifejezett hozzájárulásával beleegyezik abba, hogy adatai a Lucido Kft. hírlevélküldő adatbázisába bekerüljenek, úgy azokat a Lucido Kft. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználja. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lucido Kft. közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (e-mail, SMS, MMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja a Lucido Kft. postai címére postai úton vagy személyesen, illetve a lucido@t-email.hu e-maill címre küldött bejelentéssel. 

  1. Az adatkezelésért felelős

Név: Lucido Kft., mint adatkezelő és adatfeldolgozó

Székhely: 1163 Budapest, Kövirózsa u.8/B.

Adószám: 10896949-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-268989

  1. Panasszal, jogorvoslattal az alábbi elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu

© 2017 Harisnyaneked.hu Minden jog fenntartva