Kedvencekc
PénztárBPénztárb
Calze BC logo

Adatkezelői nyilatkozat (GDPR)

 

Alulírott Lucido Kft. (Székhely: 1078 Budapest, István u.28, Cégjegyzékszám: 01-09-268989, Adószám: 10896849-2-42, NAIH-137158/2018, képviselő: Várhegyi Attila ügyvezető) mint Adatkezelő

 

  1. Általános nyilatkozat

Az adatkezelés során a Lucido Kft. a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek (vásárlók) önrendelkezési jogát. Megfelelő védelemben részesítjük az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magába foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely illetéktelen megtekintéstől, felhasználástól, továbbítástól védi azokat.

 

-Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy cégünk kizárólag értékesítés, számlázás és postázás céljából kér, tárol és használ fel személyes adatokat. Minden esetben az érintett fél (vásárló) beleegyezésével.

 

-Kijelentjük, hogy üzletünkben kamerarendszer üzemel, ami az üzlet és az ott dolgozók biztonságát hivatott megvédeni. A felvételek 3 nap elteltével törlésre kerülnek, hacsak nem történt lopás vagy bárminemű bűncselekmény. Ebben az esetben a felvételek továbbításra kerülnek a rendőrséghez.

 

-Nyilatkozunk továbbá, hogy tevékenységünk során csak olyan partnereket veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelménynek.

 

Partnerek:

 

Webfejlesztő: NetGo.hu Internet Technológiai és Szoftverfejlesztési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György utca 13. 2 em. 202-204./Centrum Irodaház, Cégjegyzékszám: 13-09-105844, Adószám: 13618308-2-13, képviselő: Pályi Attila ügyvezető) mint Adatfeldolgozó (a továbbiakban, mint Adatfeldolgozó)

 

Futárcég: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2) mint Adatfeldolgozó (a továbbiakban, mint Adatfeldolgozó)

 

Futárcég: MPL Magyar Posta Zrt. (Cím: 1165 Budapest, Jókai Mór u. 2/b), mint Adatfeldolgozó (a továbbiakban, mint adatfeldolgozó)

 

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt., 3 IN 1 HOSTING Bt. (Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A., Adószám: 22206118-2-13), mint tárhelyszolgáltató (a továbbiakban, mint tárhelyszolgáltató)

 

Számlázó Programfejlesztő: Diamond Stúdió Szoftverek Kft. (8000 Székesfehérvár, Sziget u.39 fsz.3, Adószám: 24389824-2-13), mint programfejlesztő (a továbbiakban, programfejlesztő)

 

Könyvelő: Tóthné Kirsch Mónika (Cégnév: Kontroll-K’98 Bt., Székhely: 2112.Veresegyház, Levendula u. 18, Cégjegyzékszám: 13-06-040580, Adószám: 28718040-1-13, Képviselő: Tóthné Kirsch Mónika), mint könyvelő (továbbiakban, mint könyvelő)

 

  1. Webshophoz kapcsolódó adatkezelés

A webshophoz kapcsolódóan alapvetően a webshopon keresztül, értékesített termékek eladásához szükséges adatok kezelése történik. Ezek köre és kezelésük szabályozása az alábbiak szerint történik.

 

Érintettek: a webshop vásárlói

Kezelt adatok (a felsoroltakon túl egyedileg bekért adatok listázását az adatkezelő végzi folytatólagosan):

  • Név (Vezetéknév, Keresztnév)
  • Cím (számlázási és szállítási)
  • Email cím
  • Telefonszám

Az adatkezelés célja: termékértékesítés és kiszállítás

Az adatkezelés jogalapja: szerződés, mely létrejött a webshop tulajdonosa és a vevő között

Az adattárolás tartama: a mindenkori szabályozás szerinti bizonylatőrzési idő leteltéig

Az adattárolás helye: külső

Az adatbiztonságra és az adatok továbbküldésére vonatkozólag a következő fejezetekben találhatóak a részletek.

 

Webfejlesztő által végzett művelet: Webshop adatainak kezelése, szabályozása, tárolása, fejlesztése.

 

Futárcég által végzett művelet: A termékek kiszállítása/kézbesítése megrendelőhöz (név, cím, telefonszám, e-mailcím alapján)

 

Tárhelyszolgáltató által végzett művelet: A személyes adatok tárolása.

 

Számlázó Programfejlesztő által végzett művelet: Számlázás és készletkezelés. Az eladási program fejlesztése, karbantartása.

 

Könyvelő által végzett művelet: Bérszámfejtés, számviteli feladatok ellátása.

 

  1. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Hírlevél küldésekor további adatgyűjtésre nincs szükség. Egyedül a hozzájáruló nyilatkozatot kell bekérni, amelynek helyét és tartalmát a törvénykönyv erre vonatkozó paragrafusa határozza meg.

A hírlevélre feliratkozott személyek adatait csak és kizárólag az érintett fél (vevő) belegyezése esetén használunk termékbemutatás céljából (havi 1-2 értesítő email). Az érintett (vevő) kérésére a megadott személyes adatokat azonnali hatállyal töröljük rendszerünkből így lekerül a hírlevélre feliratkozók listájáról, ezáltal további e-mailt nem kap.

Az adatfeldolgozó feladata, hogy a feliratkozásokat, illetve leiratkozásokat logolja, és a hírlevélküldést ennek megfelelően végezze.

 

Érintettek: hírlevélre feliratkozók

Kezelt adatok:

- Név (Vezetéknév, Keresztnév)

- Email cím

 

Az adatkezelés célja: a látogatók/feliratkozók tájékoztatása a webshop termékeiről, szolgáltatásiról

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Az adattárolás tartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Az adattárolás helye: külső

 

4.További hirdetési felületek, portálok ahol cégünk megjelenik:

Termékeink illetve üzletünk megismertetése céljából több online felületen is regisztrált cégünk.

Ilyen például: facebook, instagram, google hirdető felület. Termékfotók, leírások és weboldalra mutató linkek segítségével népszerűsítjük üzletünket és webshopunkat. Ezeken a felületeken nem történik regisztráció, sem értékesítés, sem adatgyűjtés érintett személyektől (oldallátogatóktól). Kedvelőket, követőket illetve későbbi vevő jelölteket próbálunk elérni ezeken a felületeken.  Nem tárolunk és nem mentünk le semmilyen személyes adatot.

 

  1. Adatkezelés más adatfeldolgozókkal

Az értékesítési folyamatban érintett más adatfeldolgozókkal való adatkommunikációnak is szabályozottan kell történnie. A cégünk feladata, hogy a NetGo.hu Kft felé meghatározza, hogy adott harmadik fél adatfeldolgozónak milyen adatokat és milyen módon (adatkapcsolat módja, adatküldés gyakorisága) továbbítson.

 

  1. Oldalon elhelyezett tájékoztatók, nyilatkozatok

Minden a weboldalon elhelyezett, illetve elhelyezendő adatvédelemhez kapcsolódó tájékoztató, nyilatkozat (adatvédelmi tájékoztatók, nyilatkozatok, ÁSZF, Cookie használat) tartalmáért cégünk a felelős. Továbbá ezek helyének, illetve megjelenésük feltételeinek meghatározása is.

A honlapon, mint az elérhető más honlapok döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik-ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

 

A NetGo.hu Kft. feladata, hogy az üzemeltetése alatt álló weboldalakon előálló nyilatkozatokat megfelelően tárolja, azok logolását elvégezze, hogy ha az adatkezelés jogosságát bárki megkérdőjelezné, akkor a szükséges információk megadásával tudja támogatni az adatkezelőt.

  1. Személyes adatok jogalapja, kezelése, védelme

A Lucido Kft. kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, e-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatások biztosításához, legfőképpen a weboldalon történő vásárlást igazoló számla kibocsátásához, küldeménye eljuttatásához, továbbá megrendeléséhez szükséges kapcsolattartáshoz van szükségünk. Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához.  Az adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy kizárólag a Lucido Kft. munkavállalói, míg a személyes adatokat a társasággal szerződésben álló és a küldeményeket kiszállító partnerek, továbbá a webáruház üzemeltetését ellátó Netgo.hu Kft. ismerheti meg. A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően a társaság csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. A Lucido Kft. mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására.

2. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Lucido Kft. által kezelt személyes adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Lucido Kft. adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: Lucido Kft. 1078 Budapest, István u.28, valamint a lucidokft@gmail.com e-mail címen.

3. Direkt Marketing

A Lucido Kft. nem küld kéretlen levelet látogatóinak. Amennyiben Ön kifejezett hozzájárulásával beleegyezik abba, hogy adatai a Lucido Kft. hírlevélküldő adatbázisába bekerüljenek, úgy azokat a Lucido Kft. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználja. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lucido Kft. közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (e-mail) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja a Lucido Kft. postai címére postai úton vagy személyesen, illetve a lucidokft@gmail.com e-maill címre küldött bejelentéssel. 

4. Az adatkezelésért felelős

Név: Lucido Kft., mint adatkezelő és adatfeldolgozó

Székhely: 1078 Budapest, István u. 28

Adószám: 10896949-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-268989

5. Panasszal, jogorvoslattal az alábbi elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu

 

 

© 2017 Harisnyaneked.hu Minden jog fenntartva